Časologické třídy

Každý čas jednoho 12-hodinového cyklu je zařazen do jedné z šesti časologických tříd. Dříve bylo tříd 8, přičemž poslední dvě byly třídy pomocné. Nyní se však zjistilo, že se podle nich prakticky nedá určovat a že jsou již zbytečné. Zbývajících 6 tříd však stále existuje a není důvod k  jejich rušení.

Každá třída má své umístění (pořadové číslo), značku, ale i jméno, a to nejen v češtině, ale i v angličtině. Všechny tyto důležité prvky jsou uvedeny v následujícím přehledu. Jeden řádek vypadá takto:
umístění. Jméno česky, Jméno anglicky (značka česky, značka anglicky)

  1. Rozšklebenec, Antical (AR, AA)
  2. Polorozšklebenec, Half antical (BPR, BHA)
  3. Stejňoch, Belder (CST, CB)
  4. Celoch, Alestake/Sealouch (DCL, DA/DS)
  5. Třičtvrtěrozšklebenec, Three-quarter antical (ETR, ETQA)
  6. Polostejňoch, Half belder (FPST, FHB)

Poznámky:
1. Všechny anglické názvy pocházejí již z dřívějších dob. Neznamenají nic
   konkrétního, sami rodilí mluvčí jsou z toho tak trochu zmatení. Ale tak
   už to je.
2. U třídy 4 (Celoch) jsou u anglického jména a značky dvě možné interpretace
   oddělené lomítkem. V tom případě ta první platí pro britskou a druhá pro
   americkou angličtinu.

Když učebnice vznikala, vznikla tu potřeba dát českým časologickým pojmům anglické ekvivalenty. V té době jsem sice všechno bral dost vážně, ale na druhou stranu jsem si z toho dělal docela velkou legraci. To se projevilo například tak, že jsem si vymyslel 6 anglických slov, která jsem pak přiřadil třídám.