Česky Anglicky
čas time
časologie timelogy
časový atribut time attribute
číslice digit
děleno divided by
hodina hour
kapitální capital
Král Queen
Krát times
minus minus
minuta minute
nejvyšší highest
neúplný incomplete
odpolední čas p.m. (post meridiem)
plus plus
podmínka condition
polorozšklebenec half antical
polostejňoch half belder
ranní čas a.m. (ante meridiem)
rovnice equation
rozcelený staken, louched
rozpolostejněný half-belden
rozšklebenec antical
sestupný decreasing
stejňoch belder
tabulka table
třičtvrtěrozšklebenec three-quarter antical
třída class
učebnice textbook
určit determine
vychutnat relish
vyrovnání equalization
výraz expression
vzestupný increasing
vzorec formula
značka třídy class symbol