Tato stránka obsahuje velké množství rovnic (jednotlivých i soustav). Protože tento text musí být přístupný všem včetně zrakově postižených, vyhnul jsem se grafické úpravě příkladů, namísto toho jsem zvolil vyjádření matematických operací v textové podobě. Rovnice tedy obsahují následující zvláštní prvky:

1. Symboly '+', '-', '*' a '/' reprezentují operace plus, minus, krát a
   děleno, symbol '^' značí mocninu, takže např. '5^2' je pět na druhou.
2. Zlomky jsou vyjádřeny tak, že čitatel a jmenovatel jsou odděleni
   lomítkem. 5/3 tedy znamená pět třetin.
3. Pokud je několik proměnných těsně přilepených k sobě, vložte si mezi ně
   krát. Tedy MS je totéž co M * S.
4. Soustava dvou rovnic je zapsána na jednom řádku, obě rovnice jsou od
   sebe odděleny trojicí pomlček.

Rovnice jednotlivé

12 M + 5 S = 4 PM
5 AM + 2 / 4,5 H = 4 AM * S + 2
10,475 PM / 37,05 M = S / M * S + PM^6
(Počítejte H)

24 + 122,27 S / 3 AM/3 = 5/7 S + M
5(S - S^3 + M) = 6(M * S/2 + S * M/4) + 4/6
4^2 + 6 M +(-6 M) = 37 + PM^4 / M^2 * H
(Počítejte M)

365 AM + 4 H + 6/4 - 5/2 + M/3 = T/7
AM + PM - S * H = T / M
3 + 142572 = AM * 200105,74 / 271,6
(Počítejte AM)

S + 4 T = T^3 + T^2 * S/3 + AM/2 - PM/6
2 M + S * (4 + 6) = 3(S + 2 S) * AM^2
2 + 5,5 S * PM / AM = H * M(T + 3) - 5/5
(Počítejte AM)

S * M + T = S / PM * AM + H
HMS = PM * PM^3 + H * MS + T
PM * S + (PM / S) = SM / T * (PM + H) / TS
(Počítejte PM)

T * 2 S + 3,3 = 2 / 37 ST + M * PM^2 AM^2 S
2 MS + 3 T = 3 T *(T^2 - 7 T) * SM + H^7
ST * M +(AM / 2) = -S *(-T) -(-AM * 2)
(Počítejte T)

4^2 + 5 AM^2 * 3,5 * 3/4 = T / 4 + T
S + AM^3 * T = 3(3^4 + 3 S * AM/5
M(4 M + AM) -7(T - S) = 5(T + S) / 4/4
S/2 + T/3 + 4/4 / S/5 = PM/6 - S/7
S^2 + T^2 * M^2 + 3^3 = 0,5^3 + T^2 * AM^2
S + T(AM / PM) = 4 + T * 7 + S / 2 * 5^2
S - T / 2^3 = -3 T * 7 PM^2 * 4 PM / H
(Počítejte cokoli)


Soustavy rovnic

3 H + T = 3 T + S * PM^2 --- 3 PM - 3 = 7
3 S * H^2 + H = 7 + 3^2 --- 2 H + T * AM = H
(Počítejte H)

3 M + T = T + PM^2 * M --- T + S - H = T + 2 H
T - T^2 + H = -3 T^3 --- H + 3 = M^2 + M * M
(Počítejte M)

2 M + H * S = 2 T --- S^2 + T^2 = (AM + 3)/3
(3 + H^2)/3 = T^S --- (3 + 5)/2 = T/4
H^3 = (3 + H)/2 --- (T + S)/3 = (H + M)/T
(Počítejte S)

AM + 2^2 = T^4 M --- (AM + T)/3 = (AM * T)/2
2 S * M = AM + T^2 --- T = 5/T +(T * AM)/20
S + T * AM = AM * S --- S + AM = T/3 / 2/5
(Počítejte AM)

55 M + S * AM = T --- 5 + 4/4 PM = AM / 7
64 M + 36 M = S --- 3/4 S + 44 = 3 S
(Počítejte PM)

3^2 + 2 T/4 = S^3 --- 3/3 + T * H^3
4^4 + T * AM = 5 H --- T + 5/4 * PM^6
(Počítejte T)

H + T * T = S -(-PM^2) --- 37 + T^2 + AM^2 = AM^2
H - AM + T = T^2 +(T * S) --- AM^4 + 4 = S^2 * H
(Počítejte co chcete)