Časologická cvičení

1. Co je časologie?
2. Kolik časologických tříd existuje?
3. Jak se jmenují a značí?
4. Vysvětlete pravidla určování časů.
5. Vyberte celochy, stejňochy a polostejňochy z páté a šesté hodiny.
6. Vyberte polorozšklebence a třičtvrtěrozšklebence z páté a desáté hodiny.
7. Opravte chyby v zápisech:
   04:40 - třičtvrtěrozšklebenec
   05:45 - polorozšklebenec
   05:15 - stejňoch
   03:31 - polorozšklebenec
   18:16 - polostejňoch
   16:34 - rozšklebenec
8. Co je to král a jak se značí?
9. Určete krále polostejňochů a třičtvrtěrozšklebenců.
10. Co je to kapitální stejňoch a jak se značí?
11. Vysvětlete pravidla kapitality.
12. Co jsou neúplné časy a jak se značí?
13. Uveďte příklady neúplných časů.
14. Které časy mohou být vzestupné a sestupné?
15. Uveďte příklady vzestupných časů.
16. Co je vyrovnání a kdy nastává?
17. Řekněte 2 základní vzorce.
18. K čemu jsou vzorce dobré?
19. Co dělat, nevyjde-li přímo z výpočtu použitelný čas?
20. K čemu slouží časologické tabulky?
21. Jaký je rozdíl v prvních dvou stránkách druhé části časologických tabulek?
22. Co se stalo časologickým symbolem?
23. Kolikrát vychutnat čas 00:00?
24. Jaký je rozdíl mezi bytostmi stejňocha a polostejňocha?
25. Kdy se počítá a kdy vychutnává čas dne?