Úvod do časologie

Časologie čili věda o časech je soustava nástrojů pro snadnou manipulaci s časy v číselné podobě. První náznaky vzniku tohoto oboru sledujeme již roku 1992. Překotný vývoj časologie měl za následek vydání kompletní učebnice již o rok později (přesně 26. srpna 1993). V roce 1999 se však přišlo na to, že původní znění časologických vět podle Petra Lokvence a Petra Řeháka by se mohlo jevit jako zastaralé. Proto byl k učebnici přibalen sešítek obsahující opravy a změny v  časologickém zákoně. Tento sešítek byl rovněž doplněn o některé okrajové body, které slouží spíše k pobavení či uvedení časologie jako takové do povědomí prostého občana.

Tato elektronická podoba časologické učebnice je kombinací všech materiálů, které patří k učebnici časologie. Učebnice v originální podobě bude vždy jen a pouze v mém vlastnictví. Do elektronické podoby ji převádět nehodlám. Tato učebnice má sloužit především těm, kteří se chtějí z ní něco dovědět, nikoli však těm, kteří ji chtějí chápat jako historickou památku. Původní znění není rovněž uvedeno proto, že i přes veškeré snahy uvést vše na pravou míru by se mohlo stát, že časologické věty nebudou chápány správně v bodech, které od sebe odlišují původní a dnešní znění časologického zákona.

Učebnice časologie v této formě nesmí být nijak upravována a už vůbec ne s  úpravami šířena.
Tento archiv je copyright © 2000 PEERSOFT. Tím však nepopírám fakt, že už jednou zmiňovaný Petr Lokvenc byl první, kdo se o vznik prvních časologických myšlenek zasloužil. Ale zase na druhou stranu je fakt, že z jeho strany zůstalo pouze u těch počátků a brzy poté se o vědu jako takovou přestal zajímat. Určitě je to také dáno tím, že jsme se již r. 1993 museli rozloučit. Ale to není tak důležité. Hlavní je to, že se našel někdo, kdo zkompletoval celou učebnici a dokonce i nyní vydává tuto učebnici v opraveném znění a dává tak možnost i té nejširší veřejnosti nahlédnout do něčeho, co až doposud bylo utajováno.