Časologické vzorce

Na samém počátku časologie vznikla potřeba vypočítat si časy, které by mohly k něčemu sloužit. Nejprve se počítaly jen tak, ale později pro potřeby vychutnávání.
Vzorců je 8: 2 jsou základní a 6 náhodných. Základní vzorce slouží k  počítání ranního a odpoledního času. Náhodné vzorce mohou počítat cokoli.

Výpočet ranního času: H / M + AM / 2
Výpočet odpoledního času: H * PM + 4(H * M / 2)
A 6 náhodných vzorců:
PM -(-H)
(3 H * 2 M) + PM^2 * AM^2 /3
KAR / >AR * CST - DCL / ?CST
H + PM / S * AM / 4
(AM * H + M * S) + (AR * CST + DCL * AR^2)
<DCL + KDCL + ?BPR + ETR - DCL?CST