Počítání vzorců

1. PM znamená odpoledne. Za PM dosazujeme sudá čísla do sta. Pokud máme ve
   výsledku desetinnou čárku mezi dvěmi číslicemi a počítáme odpolední čas,
   posuneme ji doprava, takže nám zmizí desetinná část.
2. AM znamená ráno. Za AM dosazujeme lichá čísla do deseti. Pokud je
   přítomna desetinná část, nikam čárku neposouváme. Pak celá část vyjadřuje
   hodiny a desetinná část minuty.
3. Pokud vyjde celé číslo v rozsahu 1 - 9, pokládáme jej za minuty a hodiny
   jsou 0.
4. Pokud při počítání ranního času vyjde dvojciferné celé číslo > 23,
   rozdělíme jej desetinnou čárkou na hodiny a minuty.
5. Vyjde-li při výpočtu odpoledního času číslo v rozsahu 1-9, násobíme jej
   dvěmi.
6. Za H dosazujeme čísla v rozsahu 0 - 23.
7. Za M dosazujeme čísla v rozsahu 0 - 59.
8. Za S dosazujeme čísla v rozsahu 0 - 59.
9. Vyjde-li v základních vzorcích nesmyslný výsledek a první krok dělení vede
   k velkému počtu desetinných míst, všechny číslice za čárkou sečteme a
   výsledek za ní umístíme.