Obecné zásady

1. H znamená hodiny.
2. M znamená minuty.
3. S znamená sekundy.
4. Vyjde-li velké celé číslo se sudým počtem číslic, nemusíme jen dělit, ale
   i krátit. Krátíme tak, že číslo rozdělíme na dvě skupinky o stejném počtu
   číslic a potom první skupinka je čitatel a druhá jmenovatel. Po vykrácení
   skupinky opět slepíme a pak se vždy uvidí, co dál. Pokud nelze krácení
   provést, přistoupíme tedy k dělení.
5. V časologii nemůže vyjít nesmysl.
6. Časologie zná počítání vzorců, rovnic, nikdy však nerovnic.
7. Když vyjde zlomek, čitatel jsou hodiny, jmenovatel minuty.