Dělení

V časologii je častým jevem, že vycházejí nesmyslné výsledky. Často jsou příliš veliké nebo obsahují velký počet desetinných míst. V takovém případě vydělíme výsledek dvěmi. Pokud ani poté není výsledek přijatelný, dělíme třemi, čtyřmi atd. Pokud ještě přibývá desetinných míst a nevypadá to, že by jich mohlo být méně, zaokrouhlíme na 2 desetinná místa.

Pozor: To, že dělíme dvěmi, třemi neznamená, že vždy vezmeme původní výsledek
       z výpočtu a dělíme jej. Dělení se provádí vždy z vyšlého mezivýsledku,
       takže číslo se velmi rychle zmenšuje.