Převod místo dělení?

Tento početní postup je absolutní novinkou. Umožní vám dobře převést nesmyslný výsledek na normální čas. Postup vymyslel pan Marek Salaba, nestranný pozorovatel časologického dění.

Vezměme si jako příklad ošklivý výsledek 8253,7015. Nejprv zkusíme tradiční dělení:

8253,7015 / 2 = 4126,85 (zaokrouhleno)
     / 3 = 1375,62
     / 4 = 343,904
     / 5 = 68,7808
Tento výsledek je už přijatelný, jen zaokrouhlíme na 68,78.

Nyní budeme postupovat čistě logicky: zjistíme, kolik zbyde hodin a minut po vydělení 24 (zkoumáme jen hodiny):
68 / 24 = 2, zbyde 20 hodin
V časologii se dny nepoužívají, takže vezmeme 20. Dále si vezmeme minuty (78) a počítáme, kolik je to hodin:
78 / 60 = 1, zbytek 18
Vidíme, že máme jednu hodinu navíc, takže ji přičteme. Výsledek je tedy 09:18 PM (po převodu do 12-hodinového formátu).

Poznámka: Je jasné, že kdybychom nedělili a použili tuto metodu hned, byl by
     výsledek jiný. To ale neznamená, že se dělit nebude. Naopak, dělit
     se bude nadále a k této metodě se přistoupí až při dvojciferné
     celé části.