Část 1

 1. Sčítání
 2. Odečítání
 3. Násobení (jen např. 9 * T)
 4. Násobení (jen např. 5 * AM^2)
 5. Násobení (jen např. 9 * AM^3)
 6. Dělení

Část 2

 1. Plus bez obecného T
 2. Plus s obecným T
 3. Minus
 4. Krát
 5. Zlomkové tabulky
 6. Děleno
 7. Souhrnné tabulky o dosazování časových atributů
 8. Tabulka tříd