Tato stránka byla vytvořena proto, abyste poznali zase něco nového. Jsou zde odkazy na různé stránky se softwarovými produkty, kterých si moc vážím a buď je používám nebo jsem je někde viděl. Vlastně se dá říct, že to bude soupis všech stránek, na kterých se mohou nacházet i případné aktualizace k  různým produktům, a tak bude stránka sloužit i mně jako takový "read-only  bookmark". Skoro všechny programy, které zde budu prezentovat, jsou pro MS-DOS, na každý z mála Windowsích programů vás zvlášť upozorním.
Ale teď už dost: mnoho slov, mnoho bajtů. Raději už pojďme. Projdeme společně kolem řady výjimečných softwarových stánků. U některého se můžeme chvilku zastavit, případně si něco odnést či koupit: