Určování časů

Určováním času se rozumí jeho zařazení do jedné z šesti časologických tříd. Mimo základní určení lze speciálními metodami určit všechny časové atributy. O všech těchto technikách pojednává text v následujících kapitolách:

  1. Základní určení času
  2. Časové atributy
  3. Kapitální stejňoch
  4. Král třídy
  5. Neúplné časy
  6. Vzestupný a sestupný rozšklebenec
  7. Vyrovnání