Časologie a matematika

Časologie je postavena na zpracování časů v číselné podobě a jako taková má s  matematikou hodně společného. Na druhou stranu je však pravda, že opravdové výpočty nehrají v časologii nijak velkou a závažnou roli a ačkoliv o nich bude ještě mnohokrát řeč, patří spíše do kategorie zábavy.

Než jsem začal tuto kapitolu dávat dohromady, pročítal jsem mnoho stránek časologické učebnice, které obsahovaly informace o početních metodách. Stále jsem však váhal, mám-li tyto informace zredukovat, upravit či ponechat v  jejich plném rozsahu. I když nejsem v žádném případě nadaným matematikem, přemýšlel jsem, zda mám tyto informace brát vážně. A co pak takový nadaný matematik? Tomu by musely přinejmenším vstávat vlasy na hlavě, kdyby se pustil do čtení těchto "blábolů". Nakonec však přece jenom zvítězila touha ukázat lidem, jaké myšlenky jsem tenkrát zanesl na papír. Tenkrát jsem tu časologickou matematiku bral opravdu vážně, ale dnes ji považuji za zábavu, kterou si může dovolit opravdu každý.
Takže ještě jednou: pokud se budete chtít více časologicky vzdělat nebo matematicky odreagovat, čtěte dál!

 1. Časologické vzorce
  1. Zásady časologické matematiky
  2. Počítání vzorců
  3. Obecné zásady
  4. Dělení
  5. Převod místo dělení?
 2. Časologické tabulky