Milí čtenáři!

Do počítače se vám dostal jedinečný balíček, jehož obsahem je učebnice oboru zvaného časologie. Původní materiály zůstanou vždy jen v mém vlastnictví, protože nemají potřebnou literární kvalitu a obsahují sporné či zastaralé a nesmyslné informace. Tato elektronická příručka je jakýmsi pokusem o novou a hlavně správnou interpretaci časologického zákona. Nepředpokládám, že by vám mohla být k něčemu užitečná, ale za pobavení to určitě stojí.

  1. Úvod do časologie
  2. Časový formát
  3. Časologické třídy
  4. Určování časů
  5. Časologie a matematika
  6. Časologická cvičení
  7. Zábava
  8. Časologické tabulky
  9. Počítání rovnic
  10. Časologický slovníček